Waar stem ik voor op 14, 15 of 16 maart?

Op 14, 15 en 16 maart kunnen inwoners van Zuidplas stemmen voor de nieuwe gemeenteraad. Dit gebeurt iedere vier jaar. De gemeenteraad in Zuidplas bestaat na de verkiezingen uit 29 leden. De gemeenteraad neemt besluiten over onder andere de WMO, de buitenruimte, subsidies aan organisaties en verenigingen, de OZB, bouwen in het middengebied van Zuidplas, bereikbaarheid, groen en nog tal van andere onderwerpen.Over ZuidplasKiest

Een aantal enthousiaste inwoners van Zuidplas hebben net als in 2018 als burgerinitiatief de website zuidplaskiest.nl gelanceerd.
Het online-platform is bedoeld om informatie op een laagdrempelige manier beschikbaar stellen aan de inwoners van Zuidplas.

De website is een centrale plek waar in een paar klikken heel veel informatie rondom de aankomende verkiezingen te vinden is. Zo zijn op het online platform de reeds beschikbare kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s al gepubliceerd.
In de aankomende weken zal het platform verder uitgebreid worden.

“Alle partijen publiceren hun informatie op de eigen website. Inwoners zitten er niet op te wachten om acht websites door te moeten klikken voor zij naar het stemhokje gaan op 21 maart. Daarom voorziet ZuidplasKiest.nl zeker in een behoefte” aldus de initiatiefnemers.